Acordul de la Paris

Trimite:

Convenția Cadru a Organizației Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice descrie Acordul de la Paris ca fiind un „tratat internațional cu caracter obligatoriu în domeniul schimbărilor climatice”. Adoptat de 196 de țări și regiuni, Acordul de la Paris a intrat în vigoare la data de 4 noiembrie 2016. În principal, obiectivul tratatului, unul pe termen lung, este de a limita încălzirea globală la sub 2 grade Celsius, preferabil 1,5 grade Celsius, în comparație cu nivelul pre-industrial. Se așteaptă ca majoritatea companiilor să atingă vârful emisiilor de gaze cu efect de seră cât mai curând posibil, în scopul de a realiza o lume neutră din punct de vedere climatic până la jumătatea secolului.

Acordul de la Paris stipulează că toate țările, inclusiv marii emitenți, trebuie să prezinte și să actualizeze obiectivele lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră la fiecare cinci ani, să raporteze starea implementării acestora într-un mod comun și flexibil și să se supună revizuirilor. (carbon-markets.env.go.jp)

Cum funcționează Acordul de la Paris

„Implementarea Acordului de la Paris necesită o transformare economică și socială, pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile. Acesta funcționează pe un ciclu de 5 ani de acțiuni climatice tot mai ambițioase, întreprinse de țări. Până în 2020, țările își prezintă planurile de acțiune climatică, altfel cunoscute sub numele de contribuții determinate la nivel național (NDC-uri).”unfcc.int)

Toate țările care s-au alăturat Acordului de la Paris trebuie să prezinte planurile lor care conțin acțiunile pe care le vor întreprinde pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Acestea sunt strategii pe termen lung care aduc țările împreună în lupta împotriva încălzirii globale accelerate. Pentru țările care nu au capacitatea de a susține acțiunile necesare, Acordul de la Paris oferă un cadru de sprijin financiar, tehnic și de dezvoltare a capacităților.

Care a fost impactul Acordului de la Paris până acum

Deși aceasta este doar vârful aisbergului și soluții masive trebuie să fie luate în considerare, la o scară mai largă, Acordul de la Paris a reușit să stimuleze crearea de soluții cu emisii scăzute de carbon și noi piețe, precum și să aducă națiunile împreună în această scop colectiv. „Tot mai multe țări, regiuni, orașe și companii își stabilesc obiective de neutralitate a carbonului. Soluțiile cu emisii zero devin competitive în sectoarele economice care reprezintă 25% din emisii. Această tendință este cel mai vizibilă în sectoarele energiei și transportului și a creat multe noi oportunități de afaceri pentru primii care au adoptat-o”.unfcc.int)

Care sunt pași următori?

„Avem nevoie de angajamente care să conducă la o reducere a emisiilor cu 45% până în 2030, astfel încât să putem atinge emisii nete zero până la jumătatea secolului” – Antonio Guterres, Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite. (un.org)

Pentru a atinge obiectivele stabilite în Acordul de la Paris, nu doar principalii emițători de gaze cu efect de seră ar trebui să se implice serios în întreprinderea de acțiuni, ci ar trebui adoptat un efort susținut la nivel mondial. Pentru a atinge acest obiectiv, Părțile implicate în Acordul de la Paris au primit un set de reguli, cunoscut sub denumirea de „pachetul Katowice„. „Adoptat la Conferința ONU privind schimbările climatice (COP24) în decembrie 2018, acesta conține reguli comune și detaliate, proceduri și orientări care pun în aplicare Acordul de la Paris.” (climate.ec.europa.eu)