Credite de carbon 101

Trimite:

Creditele de carbon sunt un instrument bazat pe piață folosit pentru a combate schimbările climatice. Aceste credite reprezintă reducerea sau eliminarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) din atmosferă. Conceptul de credite de carbon se bazează pe principiul că dioxidul de carbon și alte gaze cu efect de seră eliberate în atmosferă contribuie la schimbările climatice. Creditele sunt generate de către companii sau organizații care iau măsuri pentru a-și reduce emisiile de carbon, iar aceste credite pot fi apoi vândute sau tranzacționate către alte companii sau organizații care trebuie să își compenseze emisiile.

Ce sunt creditele de carbon?

Creditele de carbon reprezintă o tonă metrică de dioxid de carbon sau emisii echivalente de gaze cu efect de seră care au fost reduse, evitate sau eliminate din atmosferă. Acestea sunt create în mod obișnuit prin intermediul proiectelor care implementează practici sustenabile, cum ar fi energia regenerabilă, eficiența energetică și reîmpădurirea. Aceste proiecte trebuie să fie certificate de către o organizație terță recunoscută pentru a se asigura că respectă standarde specifice de reducere a emisiilor.

Procesul de generare a creditelor de carbon presupune mai multe etape. În primul rând, dezvoltatorul proiectului trebuie să identifice o posibilă oportunitate de reducere a emisiilor. Apoi, trebuie să estimeze cantitatea de emisii care vor fi reduse sau evitate prin proiect. Această estimare se face de obicei folosind un scenariu de referință, care reprezintă emisiile care ar fi apărut fără proiect. Dezvoltatorul proiectului trebuie apoi să demonstreze că reducerile de emisii sunt reale, suplimentare și permanente.

Pentru a genera credite de carbon, un dezvoltator de proiecte trebuie să identifice oportunități de reducere a emisiilor, să estimeze emisiile care vor fi evitate și să dovedească că reducerea este reală, suplimentară și permanentă.

Reducerile reale ale emisiilor înseamnă că proiectul trebuie să reducă sau să evite emisiile care altfel ar fi fost eliberate în atmosferă. Reducerile suplimentare ale emisiilor înseamnă că proiectul trebuie să depășească activitatea normală, iar reducerile de emisii nu ar fi trebuit să fi avut loc fără proiect. În cele din urmă, reducerea permanentă a emisiilor înseamnă că proiectul trebuie să asigure că reducerile emisiilor vor fi susținute în timp.

Odată ce un proiect a fost certificat, acesta poate genera credite de carbon care pot fi vândute sau comercializate pe piața carbonului.
Pentru a vinde creditele de carbon, poți aborda potențiali cumpărători, cum ar fi companii sau persoane interesate să își compenseze emisiile de carbon, sau poți utiliza un broker sau un agregator pentru a facilita vânzarea.

Odată ce vânzarea este finalizată, creditele de carbon trebuie să fie transferate cumpărătorului și retrase din registru sau platformă pentru a preveni dubla numărare. Cumpărătorul poate folosi apoi creditele de carbon pentru a-și compensa emisiile de carbon sau le poate retrage în scopuri de raportare a sustenabilității. Prețul creditelor de carbon poate varia în funcție de calitatea și cantitatea acestora și de cererea din partea cumpărătorilor. Companiile sau organizațiile care trebuie să își compenseze emisiile pot achiziționa aceste credite, care vor fi ulterior retrase sau eliminate permanent din circulație.

Pasul 1
START
Pasul 2
Identificarea posibilităților de reducere a emisiilor
Pasul 3
Estimarea reducerilor de emisii folosind un scenariu de referință
Pasul 4
Dezvoltarea unui proiect și obținerea certificatului
Pasul 5
Generarea de credite de carbon
Pasul 6
Abordarea cumpărătorilor sau utilizarea unui broker/agregator pentru a facilita vânzarea
Pasul 7
Transferarea creditelor de carbon către cumpărător și retragerea din registru/platformă
Pasul 8
Cumpărătorul folosește creditele pentru a-și compensa emisiile de carbon sau le retrage în scopuri de raportare a durabilității
Pasul 9
FINAL

Semnificația creditelor de carbon în atenuarea schimbărilor climatice

Creditele de carbon joacă un rol important în atenuarea schimbărilor climatice, creând un stimulent bazat pe piață pentru reducerea emisiilor. Prin crearea unei valori financiare pentru reducerea emisiilor, creditele de carbon încurajează companiile și organizațiile să investească în practici sustenabile care le reduc amprenta de carbon. Acest lucru, la rândul său, ajută la reducerea emisiilor generale de GES și la încetinirea ritmului schimbărilor climatice.

Utilizarea creditelor de carbon ajută, de asemenea, la crearea unei concurențe echitabile în ceea ce privește reducerea emisiilor. Companiile și organizațiile care nu pot reduce emisiile pentru a satisface cerințele reglementare pot achiziționa credite de carbon pentru a-și compensa emisiile. Aceasta le permite să se conformeze reglementărilor și să își reducă amprenta de carbon în ansamblu, fără a fi nevoite să investească în tehnologii sau strategii costisitoare de reducere a emisiilor.

Creditele de carbon ajută, de asemenea, la sprijinirea dezvoltării durabile în țările în curs de dezvoltare. Multe proiecte de credite de carbon sunt situate în țările în curs de dezvoltare, unde reducerea emisiilor poate fi realizată la un cost mai redus decât în țările dezvoltate. Aceste proiecte pot contribui la crearea locurilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de trai și sprijinirea dezvoltării economice, în același timp reducând emisiile de gaze cu efect de seră.

Tipuri de credite de carbon

Există două tipuri principale de credite de carbon: credite de conformitate și credite voluntare.

Creditele de conformitate sunt utilizate pentru a satisface cerințele reglementare, precum cele stabilite de Protocolul Kyoto sau alte ținte naționale sau internaționale de reducere a emisiilor. Aceste credite sunt de obicei emise de agenții guvernamentale sau organizații internaționale și sunt utilizate pentru a asigura reducerea emisiilor într-un anumit interval de timp.

Pe de altă parte, creditele voluntare sunt achiziționate de către companii sau organizații care doresc să își compenseze voluntar emisiile. Aceste credite sunt de obicei vândute pe piața voluntară a carbonului și sunt utilizate pentru a sprijini proiecte de dezvoltare durabilă sau alte inițiative de reducere a emisiilor.