Introduction to Carbon Credits

Trimite:

Ce este piața voluntară a carbonului?

Piața voluntară a certificatelor de carbon (VCM) este o piață în care indivizi, corporații și dezvoltatori de proiecte achiziționează și vând credite de carbon în mod voluntar. Aceste certificate reprezintă evitarea, înlăturarea sau reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă. VCM permite entităților să compenseze emisiile inevitabile prin achiziționarea de certificate care reprezintă proiecte care înlătură sau reduc emisiile de gaze cu efect de seră în atmosferă. VCM crește rapid, atingând peste 608 milioane de tone de reducere sau înlăturare a emisiilor de CO2e până în 2019, echivalentul de a scoate mai mult de 131 de milioane de mașini de pe șosele. VCM a fost creat cu scopul de a direcționa finanțare către activități care reduc emisiile de gaze cu efect de seră și a evoluat într-un mijloc robust și eficient de a aborda schimbările climatice prin direcționarea resurselor către proiecte care furnizează reduceri suplimentare și verificate independent ale emisiilor la nivel global.

Ce este un credit de carbon

Un credit de carbon este o unitate tranzacționabilă care reprezintă o tonă de emisii de gaze cu efect de seră echivalent CO2. Atunci când o entitate pretinde beneficiul de mediu al eliminării, reducerii sau evitării unei tone de GES echivalent CO2, creditul este retras din registrul care a emis creditul și nu va mai fi tranzacționabil. Fiecare credit este emis dintr-un proiect specific și certificat conform standardelor de carbon.

Cum se creează creditele de carbon?

Creditele de carbon sunt generate din proiecte din întreaga lume care extrag gazele cu efect de seră din atmosferă sau împiedică eliberarea emisiilor. De fiecare dată când un registru emitent verifică că un proiect a redus, evitat sau distrus o tonă metrică de GES, se creează un credit de carbon.

Ce este un proiect de credite de carbon?

Un proiect de credite de carbon este un proiect de mediu sau un set de activități deliberate, care reduce emisiile într-un fel. Pentru a emite credite de carbon, un proiect trebuie să demonstreze că va reduce emisiile. Aceste proiecte trebuie să se supună unor audituri riguroase realizate de autoritățile de reglementare pentru a se asigura că îndeplinesc tot ceea ce pretind.

Care sunt cele mai comune tipuri de proiecte?

Cele mai comune tipuri de proiecte includ silvicultură și conservare, energie regenerabilă, proiecte comunitare și gestionarea/depozitarea deșeurilor.

  • Silvicultura și conservarea: Aceste proiecte se concentrează pe capacitatea de a captura carbon prin plantarea de noi arbori sau prin protejarea arborilor existenți pentru a preveni eliberarea de carbon în atmosferă.
  • Energie regenerabilă: Aceste proiecte contribuie la construirea sau menținerea de instalații de energie regenerabilă, inclusiv solare, eoliene sau hidro, în scopul reducerii dependenței de combustibili fosili și creșterea cantității de energie regenerabilă.
  • Proiecte comunitare: Aceste proiecte se concentrează pe comunitățile subdezvoltate din întreaga lume, introducând metode sau tehnologii eficiente din punct de vedere energetic în locuri în care acestea nu există deja. Astfel de proiecte își propun să facă zonele subdezvoltate mai sustenabile și, în același timp, să ajute comunitățile să iasă din sărăcie.
  • Gestionarea/depozitarea deșeurilor: Aceste proiecte au ca scop captarea metanului produs de deșeuri și convertirea acestuia în energie electrică.

Cum poți sprijini acțiunea împotriva schimbărilor climatice prin cumpărarea unui credit de carbon?

Achiziționarea unui credit de carbon permite persoanelor fizice, corporațiilor și altor entități să compenseze sau să neutralizeze emisiile care nu au fost încă eliminate prin finanțarea proiectelor care reduc emisiile, evită emisiile sau îndepărtează gazele cu efect de seră din atmosferă. Un mecanism voluntar robust și extins (VCM) crește fluxul de capital către aceste proiecte, jucând un rol critic în atingerea obiectivelor internaționale de neutralitate climatică.