Proiect de carbon - o oportunitate pentru proprietarii de păduri

Trimite:

Ca proprietar de pădure, ai o oportunitate unică de a contribui la eforturile globale de reducere a schimbărilor climatice prin participarea la proiecte de compensare a emisiilor de carbon. Proiectele de carbon își propun să reducă emisiile de gaze cu efect de seră prin investiții în activități durabile care evită sau elimină dioxidul de carbon din atmosferă. Pădurile sunt unul dintre cele mai eficiente rezervoare de carbon de pe planetă, capabile să absoarbă și să stocheze cantități mari de dioxid de carbon din atmosferă. În consecință, participarea la proiecte de carbon poate nu numai să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, ci și să ofere surse suplimentare de venit pentru proprietarii de păduri.

Cum funcționează proiectele de carbon?

Proiectele de carbon implică investiții în activități care evită sau elimină emisiile de gaze cu efect de seră. Pentru proprietarii de păduri, cel mai relevant tip de proiect de carbon este compensarea carbonului forestier. Aceste programe recompensează proprietarii de păduri pentru managementul domeniului forestier într-un mod care maximizează sechestrarea carbonului.

Compensarea carbonului este procesul de echilibrare a emisiilor de carbon prin investiții în proiecte care reduc emisiile de gaze cu efect de seră. Acest lucru se realizează prin achiziționarea de credite de carbon pe piața de carbon.

Înțelegerea conceptului de piață a carbonului

Pe măsură ce comunitatea globală devine din ce în ce mai conștientă de impactul emisiilor de gaze cu efect de seră asupra mediului, companiile caută modalități de a reduce amprenta lor de carbon. Una dintre cele mai eficiente modalități de a face acest lucru este compensarea carbonului. Compensarea carbonului implică investiții în proiecte care reduc emisiile de gaze cu efect de seră și generează credite de carbon, care pot fi vândute pe piața carbonului.

Creditele de carbon sunt generate de proiecte care reduc emisiile de gaze cu efect de seră sau cresc sechestrarea carbonului. Pentru proprietarii de păduri, cel mai relevant tip de program de compensare a carbonului este cel bazat pe compensarea carbonului forestier. Aceste programe recompensează proprietarii de păduri pentru managementul domeniului forestier într-un mod care maximizează sechestrarea carbonului.

Piața carbonului este un sistem în care creditele de carbon sunt cumpărate și vândute.

Creditele de carbon sunt în mod obișnuit vândute la un preț de piață, care poate varia în funcție de oferta și cererea existente. Prețul creditelor de carbon este influențat de diferiți factori, cum ar fi politicile guvernamentale, condițiile de pe piață și tipurile de proiecte. De exemplu, proiectele care generează credite de carbon prin surse de energie regenerabilă pot obține un preț mai ridicat decât proiectele care reduc emisiile prin măsuri de eficiență energetică.

Participarea la un program de compensare a carbonului

Participarea la un program de compensare a emisiilor de carbon implică mai mulți pași. În primul rând, trebuie să determini eligibilitatea pădurii pe care o deții pentru programul de care ești interesat. Acest lucru va depinde de factori precum dimensiunea pădurii, amplasarea sa și potențialul actual de sechestrare a carbonului.

După ce ai determinat eligibilitatea pădurii pe care o deții, va trebui să calculezi rata de sechestrare a carbonului. Acesta este ritmul cu care pădurea captează în prezent carbonul. Pentru a participa la un program de compensare a carbonului, va trebui să demonstrezi că pădurea ta stochează carbon suplimentar ca rezultat al participării la program.

Pentru a calcula rata de sechestrare a carbonului pe care pădurea ta o are, va trebui să colaborezi cu un verificator terț calificat, care va utiliza metodologii aprobate pentru a măsura stocul de carbon al pădurii. Acest proces poate dura câteva luni și implică mai multe vizite pe teren și exerciții de colectare a datelor.

După ce rata de sechestrare a carbonului a fost stabilită, poți începe implementarea activităților necesare conform programului de compensare a carbonului. Acestea pot include îmbunătățirea managementului pădurilor, implementarea proiectelor de reîmpădurire sau protejarea pădurilor cu arbori bătrâni.

După implementarea activităților, va trebui să treci printr-un al doilea proces de verificare pentru a demonstra că pădurea pe care o deții stochează carbon suplimentar ca rezultat al participării la program. Dacă pădurea îndeplinește criteriile de verificare, se vor emite credite de carbon pe care le poți vinde pe piața carbonului.